נגישות

רשת Roni Khan פועלת ומקדמת את נושא הנגישות בסניפיה.
הרשת פועלת להנגשת כל סניפי החברה בכפוף ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ"ח - 1998) והתקנות על פיו.
 ניתן לפנות אלינו בנושא הנגישות במייל או להגיע לאחד מסניפנו.
 
רשימת נגישות בסניפי Roni Khan: