נגישות

רשת Roni Khan פועלת ומקדמת את נושא הנגישות בסניפיה.
הרשת פועלת להנגשת כל סניפי החברה בכפוף ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ"ח - 1998) והתקנות על פיו.
 ניתן לפנות אלינו בנושא הנגישות במייל או להגיע לאחד מסניפנו.
כמו כן, כל הסניפים שלנו יושבים בקניונים מובילים ברחבי הארץ, אנו ממליצים לבדוק נגישות לכל קניון באופן ספציפי (באתר הקניון). 
רשימת נגישות בסניפי Roni Khan: