איזה כייף! מגיע לך משלוח בחינם רק עוד 249 ₪ לקבלת משלוח מהיר חינם עד הבית

עגלת הקניות 0

Description רק עוד 249 ₪ למשלוח חינם
Description רק עוד 299 ₪ לתכשיט מתנה
לא נשארו מוצרים זמינים לרכישה

מוצרים
הולך טוב עם:
הוספת הערה להזמנה
האם זו מתנה?
סכום ביניים חינם
משלוחים וקודי קופון מחושבים בצ'קאאוט.

תקנון אתר Roni Khan

תקנון אתר Roni Khan

כללי ואחריות החברה

 1. אתר Roni Khan (להלן: "האתר") הוא אתר ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרי חברת Roni Khan. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "א.מ.כ אדר ניהול והשקעות בע"מ", ח.פ 513974600, מאפשרים ללקוחות, למזמינים ולאורחי האתר המזדמנים (להלן: "הלקוח") גישה ורכישת מוצרים באתר בכפוף להוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והוא יגבור בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל באופן אחר וממקור אחר.
 2. בכל מקום בתקנון בו כתוב "האתר" הכוונה גם ל"חברה" וכן למי מטעמם ולהיפך.
 3. בכל מקום בתקנון זה ובאתר בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר ולהיפך.
 4. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר מהוות הסכמה של המשתמש להוראות התקנון ולתנאים המופיעים ו/או יופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 5. החברה הינה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, למנוע גישה ממשתמש אשר ביצע ו/או ניסה לבצע באתר כל סוג של פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין של החברה. רישומיו האלקטרוניים של האתר, כולל קליטת הפרטים כפי שהוזנו ע"י הלקוח, יהיו ראיות חלוטות וסופיות בדבר נכונות הפעולות אשר בוצעו ע"י הלקוח באתר.
 6. מכירת המוצרים אינה מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירה שלהם לצד שלישי).
 7. החברה לא תהא אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה (לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא).
 8. החברה לא תהא אחראית לשימוש שהלקוח ייעשה שלא בהתאם להוראות החברה לרבות הוראות שימוש ושמירה על התכשיט.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשינוי התקנון מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. זאת, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין הנוסח האחרון הינו הנוסח המחייב.
 10. החברה משקיעה רבות על מנת לוודא שהמידע שמוצג באתר הינו שלם ומדויק ככל הניתן. עם זאת, עשוי להופיע במידע זה אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב ואין החברה תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה, כולל נזק שאינו ישיר או תוצאתי. כמו כן, אין החברה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים שתמונותיהם מופיעים באתר. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.
 11. כל מחירי הפריטים המוצגים למכירה באתר נקובים בשקלים חדשים (ש"ח). כל המחירים כוללים מע"מ (במידה והוא חל עפ"י הדין) ואינם כוללים דמי משלוח.
 12. מחירי הפריטים והמשלוחים מתעדכנים מעת לעת כל שעלול להיות הבדל בין המחיר בזמן הוספת המוצר לעגלה ולבין זמן השלמת ההזמנה. החברה רשאית לעדכן מחירים בלי הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה בלבד. במידה והמחיר עודכנו טרם השלמת ההזמנה, הלקוח יחויב עפ"י המחיר המעודכן. למען הסק ספק, החברה איננה תישא באף אחריות הנוצרת ו/או הקשורה להבדל מחירים הנ"ל.
 13. לחברה סמכות ושיקול דעת בלעדי לפרסום והצעת מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות באתר. כמו כן, לחברה סמכות ושיקול דעת בלעדי על הפסקת המבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות באתר ומועד הפסקתם.
 14. לא יינתן כפל והצעת מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות באתר אלא אם צוין אחרת.
 15. מימוש קופונים אפשרי רק ברכישה באתר. תנאי המימוש של כל קופון ו/או מבצע מתחלף יפורסמו יחד עם פרסום כל קופון ו/או מבצע. לא יינתן החזר על קופונים.
 16. במידה ויופיעו באתר קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים (כגון פרסומת, תמונות או מידע), החברה אינה תהיה אחראית בכל צורה שהיא לאותם שירותים או מאפיינים. הסרת או הוספת קישורים או מאפיינים של צדדים שלישיים תהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 17. תקנון זה, הוראותיו, תנאיו וכל עילה משפטית הנובעת משימוש על פיו, יפורשו יאכפו בהתאם לחוקיה של מדינת ישראל ויוכפפו לדין זה בלבד. במקרה הצורך, סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לדבר, תהא רק בביהמ"ש במחוז המרכז המוסמכים לכך.
 18. כותרות המשנה בתקנון משמשות לצורך נוחות והתמצאות גרידא ואינן ישמשו בפרשנות התקנון.

 

הרשמה וביצוע הזמנה

 1. בכדי לבצע רכישה באתר, על הלקוח להירשם לאתר דרך טופס ההרשמה המקוונת או ביצוע הזמנה ללא הרשמה כמשתמש אורח. לאחר מכן, הרכישה תתבצע ע"י שליחת טופס ההזמנה המופיע באתר, הדורש את מילוי כל הפרטים הנדרשים.
 2. יש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים, נכונים וללא טעויות במידה וימסר פרט שגוי, אין החברה תוכל להבטיח שהרכישה תגיע ליעדה והלקוח הוא שיישא בעלויות השינוע (בכללם דמי משלוח ודמי טיפול חוזר).
 3. החברה תפעל בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק אינהרנטי מתנאי התקנון.
 4. לאחר שפרטי כרטיס האשראי שהוזנו אושרו ע"י חברות האשראי, תישלח ללקוח הודעה בדבר אימות ואישור העסקה (להלן: הודעת אישור עסקה). הפרטים כפי שהוזנו ע"י הלקוח וכן הרישומים האלקטרוניים של האתר יהיו ראיות חלוטות וסופיות בדבר אמיתות הפעולות. במידה ופרטי הכרטיס שהוזנו לא אושרו ע"י חברות האשראי, על הלקוח לעדכן אמצעי תשלום אחר. נציין כי אין העסקה מבוטלת ולא תהא ללקוח כל טענה כנגד החברה.
 5. חשוב לציין כי שימוש בפרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית הצופה בגינה הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים עפ"י החוק. במקרה של שימוש בפרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים, החברה שומרת על זכותה לבטל את ההזמנה של לקוח, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד ומכל סיבה שהיא.
 6. אישור פעולת הרכישה מותנת בכך שהמוצר הנרכש הינו במלאי במועד ההזמנה ובמועד האספקה. למען הסר ספק, חיוב הלקוח או שליחת הודעה אישור עסקה אינם מאשרים כי המוצר קיים המלאי ואינם מחייבים את החברה באספקתו.
 7. במידה והלקוח לא קיבל הודעת אישור עסקה, עליו ליידע על כך את החברה מבעוד מועד וללא דיחוי.
 8. במקרה בו לא צוין שהמוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר על למועד ביצוע ההזמנה, החברה לא תהא מחויבת במכירתו אם בפועל הוא חסר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בנושא זה ובגין כל נזק (ישר או עקיף) אשר נגרם ללקוח או לצד ג'. במידה והלקוח שילם לחברה או חויב בעבור המוצר החסר עבור החברה, החברה תבטל את החיוב או תשיב לו את הסכום הנ"ל בגין הרכישה.
 9. לחברה קיימת סמכות בלעדית בדבר אישור או דחיית הזמנה של לקוח, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד ומכל סיבה שהיא.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים ע"י הלקוח

 1. פרק זה הינו כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 לרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק").
 2. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם לחוק או להחליפו אל מול מוצר חלופי או החזר כספי.
 3. החזר כספי יינתן בהתאם ובכפוף לחוק ויוחזר אך ורק באותו אמצעי תשלום ספציפי בו בוצעה הרכישה (לדוגמא החזר באמצעות כרטיס אשראי יוחזר אך ורק לאותו כרטיס אשראי ספציפי דרכו שולמה הרכישה). ההחזר הכספי יועבר לכרטיס האשראי דרכו בוצעה ההזמנה ובהתאם לזמני העבודה של חברת האשראי. עם ביטול העסקה, אמצעי התשלום זה יזוכה בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מגובה העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם).
 4. רק הלקוח המזמין רשאי לבטל בכתב עסקה, אף אם מיען את המשלוח לאחר.

בכל מקרה, הלקוח המזמין יכול לבטל הזמנה או להחליף מוצרים תוך 14 יום רק במידה וצירף הקבלה/ פתק ההחלפה*, בתנאי שהפריט לא נענד, באריזתו המקורית ושאינה פגומה, שלא נפל שום פגם/נזק והתווית הצמודה לתכשיט לא הוסרה וזאת בכפוף לחוק. שירות לקוחות Roni Khan הינו בעל שיקול הדעת הבלעדי בנושא מצב התכשיט המוחזר.

 1. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור מוצרים שלא שולמו בגינם תמורה כספית (לדוגמא פריטי מתנה, נרתיקים וכד').
 2. במידה וקיבל הלקוח פריט מתנה, חובה להחזירו על מנת לקבל החזר כספי. במידה והפריט לא הוחזר, ינוכה המחיר המקורי של פריט המתנה מסכום ההחזר כספי.
 3. זכות ההחלפה הינה חד פעמית. אין לקוח רשאי להחזיר ו/או לבטל / להחליף/ לקבל זיכוי עבור שתי עסקאות ברציפות ומעלה.
 4. ביטול טרם יציאת המשלוח של המוצר ממחסני החברה- לאחר ביטול ההזמנה יינתן ללקוח החזר כספי בהתאם להוראות החוק.
 5. ביטול לאחר יציאת משלוח המוצר ממחסני החברה- ביטול העסקה או ההחלפה יבוצעו באמצעות השבת הרכישה תוך 14 יום לאחד מסניפי RONI KHAN או באמצעות שליחת דואר רשום למשרדי החברה. במידה והלקוח שילם תשלום עבור דמי משלוח, תשלום זה לא יוחזר עם ביטול הרכישה או כזיכוי לרכישה. עם קבלת המשלוח, על הלקוח לבדוק את הפריט. במידה והפריט הינו פגום או כי יש שוני מהמידע המוצג עליו באתר, הלקוח רשאי להשיבו לאחד מסניפי RONI KHAN או באמצעות שליחת דואר רשום למשרדי החברה.

 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים ע"י החברה

 1. החברה שומרת על זכותה להפסיק את הפעילות באתר או לבטל את ההזמנה של לקוח, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד ומכל סיבה שהיא (כגון אך לא רק: טעות דפוס במחיר המוצר או בתיאור המוצר, תקלת תקשורת/ טכנית שמנעה מהלקוח שימוש תקים באתר, מקרה של כוח עליון או כל מצב אחר המונע ביצוע מכירה באופן תקין, אזל הפריט מהמלאי) .

אין החברה תהא אחראית ולא תישא בכל מקרה באחריות עבור כל סוגי הנזק (לרבות ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד, לצד שלישי ולרבות אך לא רק נזק עקב רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר יותר גבוה).

 1. כאמור, החברה רשאית לבטל את העסקה או להציע ללקוח פריט חלופי שווה ערך, וזאת עפ"י שיקול דעתה ובהתאם נסיבות הביטול.

 

אספקה ומשלוחים

 1. זמני אספקת המוצרים כוללים חישוב ימי עסקים בלבד (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבתות, חגים ומועדים). שעות הגעת המשלוח הינן בין 7:00 בבוקר ל-22:00 בלילה.
 2. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה שמועד האספקה יהיה בהתאם למסגרת הזמן לאספקה. במידה והחברה לא תעמוד במסגרת זמן זו, היא תתאם מועד אספקה חדש עם המזמין.
 3. במידה והמשלוח הגיע ליעד המבוקש, תוך תיאום עם הלקוח, ולא הייתה נוכחות ביעד, יתואם מועד אספקה חדש מול המזמין. בהיעדר נוכחות, אין מועד האספקה החדש כפוף למסגרת זמן האספקה המקורי. השליחה החוזרת במועד האספקה החדש הינה כרוכה בתשלום של 30 ₪.
 4. החברה לא תהא אחראית על איחור ממסגרת הזמן לאספקה במקרים בהם האיחור נובע מסיבה שאינה בשליטת החברה, סיבה הקשורה עם מבצע השליחות, שביתה אצל ספקי השירותים וכוח עליון או כל מצב אחר המונע ביצוע שילוח באופן תקין.

 

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות יוצרים, שיטות וסודות מסחריים, דגמים וכל פרט אחר הנוגע לנתוני האתר השונים) הם רכושה הבלעדי של החברה. אין: להעתיק/ להפיץ/ למכור/ לשווק/ לשכפל/ לתרגם/ לעשות שימוש פרטי או מסחרי בין אם כבסיס נתונים ובין אם לא, מידע כלשהו באתר לרבות כל מה שמשתמע מכך.

כל תוכן מילולי, גרפיקה, עיצוב, אייקונים, וכל תוכן התצוגה באתר נכנסים תחת זכויות הקניין הרוחני, הינם רכושם הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש.

 1. שם המותג "Roni Khan", שם החברה "א.מ.כ אדר ניהול והשקעות הע"מ" וכן ה-DOMAIN של האתר מהווים סימני מסחר, בין אם נרשמו ובין אם לא, והינם רכושם הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש.

 

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל החברה רוני בפרטים הבאים:

טלפון והודעת טקסט- 058-4000121

דואר אלקטרוני- ronikhanisrael@gmail.com

 

מדיניות פרטיות, אבטחת מידע ודיוור

 1. בזמן שימוש באתר נאסף על המשתמש מידע ממספר מקורות שונים (להלן: "המידע"). מידע זה כולל מידע שנמסר ביודעין לאתר, בהסכמתו המלאה של המשתמש וברצונו החופשי, ומידע שהתקבל כתוצאה משימוש באתר. החברה פועלת באמצעי זהירות מגוונים כדי לשמור ככל הניתן על פרטיות הלקוח ועל סודיות המידע. עם זאת, חשוב לציין כי מידע אותו הלקוח בוחר לפרסם באתרים השונים וברשתות החברתיות לא נכלל בגדר מידע פרטי.
 2. במספר מקומות שונים באתר, מוצעת ללקוח אפשרות להירשם לדיוור הרשמי של האתר (להלן: NEWSLETTER). במידה ולקוח מעוניין להסיר את עצמו מה-NEWSLETTER, או מתנגד לשימוש בפרטיו ע"י החברה, או הינו מעוניין להסיר את עצמו ממאגר המידע הרשום בבעלות החברה, יכול לעשות כן בפשטות דרך הקישור בתחתית ה- NEWSLETTERאו בכתב לשירות הלקוחות של החברה.
 3. הסכמת הלקוח לקבלת NEWSLETTER מהווה הסכמה לקבלת דיוור חומרים פרסומיים, הטבות, שיתופי פעולה ועדכונים שונים בקשר לאתר החברה ולסניפי החברה. הדיוור יעשה באמצעי המדיה השונים ככל שהחברה תראה לנכון.
 4. החברה רואה בבחירת ההטבה החודשית הע"י הלקוחה כהסכמה להיות חברת NEWSLETTER.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח דוא"ל לכתובת הדוא"ל שהוזנה ע"י הלקוח בדבר תזכורות אודות סל קניות שטרם הושלם לגביו ההזמנה.
 6. בשימוש וצפייה באתר, מאשר הלקוח שליחת הודעות ע"י האתר (כולל דוא"ל, SMS וכד') כחלק מתפעולו ו/או כחלק ממתן שירות ללקוח שאינו מהווה תוכן פרסום או מסר פרסומי.
 7. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטים של הלקוחות הרשומים אלא לצרכי תפעול בלבד, וכדי לאפשר ללקוח העברת אינפורמציה ואת ביצוע ההזמנה.
 8. החברה תוכל להשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, בפרטיו האישיים לצורך ניתוחי מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים נוספים.
 9. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי במידה ו: קיבלה החברה צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיו של המשתמש לצד שלישי וכן בכל הליך משפטי או מחלוקת, המשתמש ביצע מעשה או מחדל העלולים לפגוע בחברה או לחילופים בצד שלישי כלשהו, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי וכיוצא בזאת.
 10. אין משתמש האתר יוכל לבוא בטענות ו/או דרישות כלפי החברה בנושא ובקשר למסירת ושימוש בפרטיו כאמור לעיל והינו מוותר על כל תביעה או טענה כדלקמן, כולל מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 11. במידה ואחד מעמודי החברה ברשתות החברתיות מתויג ע"י משתמש ברשתות החברתיות, החברה תראה במשתמש כמי שמזמינה את החברה לשתף את התוכן שתויג באתר החברה או במדיות השונות בהן יש לחברה עמוד. במידה ואין המשתמש מעוניינת שיעשה שימוש בתוכן המתויג, מוזמנת המשתמש לפנות לשירות הלקוחות והסרת התוכן תבוצע באופן מיידי.
 12. אין החברה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבי בחברה.
 13. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים כדי שמור על סודיות המידע והפרטיות של לקוחותיה, ככל הניתן.
 14. העברת הנתונים באתר החברה ומאתר החברה אל חברת האשראי מתבצע באופן מוצפן בפרוטוקול מאובטח SSL. במקרים שנובעים מכוח עליון או שאינם בשליטת החברה, החברה לא תישא באחריות לכל נזק שהוא לכל גורם שהוא במידה ומידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה ו/או יגיע לגורם עוין.
 15. החברה עושה מאמצים כדי לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה. עם זאת, אין החברה מתחייבת שהשירות באתר יהיה בסדרו בלא הפסקות והפרעות ואינה החברה מתחייבת שהשירות לא יינתן ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ויהיה חסין לגמרי מפני גישה שאינה מורשת למחשבי החברה והאתר, כל נזק, קלקול, תקלה או כשל, כולל תקלה בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת.
 16. החברה תהא בעלת הרשאה בכדי לעשות שימוש ב"Cookies" או טכנולוגיות דומות לצורכי התפעול התקין והשוטף של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים בנושאי שימוש באתר, התאמתו של האתר להעדפותיו האישיות של לקוחותיו, אבטחת מידע, אימות פרטים, שיפור חוויות המשתמש, סיפוק שירות מהיר ויעל למשתמש (כגון מניעה מהמשתמש להזין את הפרטים האישיים שלו בכל כניסה מחודשת לאתר). אין ברשימה זו לגרוע מצרכים נוספים שיכולים לעלות מעת לעת לפי דרישותיה של החברה. בחלק מהמחשבים קיימת אפשרות להימנע משימוש ב"Cookies" כפי שיהיה מפורט בקובץ העזרה של כל דפדפן.